logo-image

LCHF - KLUBBEN

Byt jobb och må bättre

Att byta arbetsplats kan ha en betydande positiv inverkan på ditt välmående, din hälsa och din motivation att äta mer hälsosamt. En ny arbetsplats med en annorlunda arbetsmiljö och stödjande kultur kan minska arbetsrelaterad stress. När stressnivåerna minskar kan kroppen återhämta sig bättre, vilket förbättrar både fysiskt och mentalt välmående. Lägre stress kan också leda till minskad risk för stressrelaterade sjukdomar som hjärtproblem, sömnlöshet och depression. Precis som att påbörja en ekonomiassistentutbildning på distans så ger ett nytt jobb både nya kunskaper, spänning i livet och en meningsfullhet.

Att arbeta i en ny miljö som uppmuntrar och motiverar dig kan öka ditt engagemang och din arbetsglädje. En känsla av tillfredsställelse och mening i arbetet kan förbättra din mentala hälsa och öka din energi och motivation att ta hand om dig själv på andra områden, inklusive att äta hälsosamt.

Ett jobbyte innebär ofta att du lär dig nya färdigheter, anpassar dig till nya rutiner och möter nya människor. 

Vad händer i kroppen när man byter jobb?

Att börja ett nytt jobb kan aktivera hjärnans belöningssystem genom ökade nivåer av dopamin, en neurotransmittor associerad med belöning och motivation. Dopaminförhöjningen kan ge en känsla av eufori och ökad motivation, vilket kan göra dig mer benägen att ta till hälsosamma vanor, som att äta bättre och träna mer.

Om det nya jobbet innebär mindre stress, minskar produktionen av kortisol, kroppens primära stresshormon. Lägre kortisolnivåer är kopplade till bättre humör, minskad ångest och förbättrad fysisk hälsa, vilket i sin tur kan leda till bättre sömn, mer energi och en högre motivation att äta hälsosamt.

Sammanfattningsvis kan ett byte av arbetsplats förbättra ditt välmående och din hälsa genom att minska stress, förbättra arbetsmiljön och öka motivationen. De neurologiska förändringar som sker vid ett jobbyte, inklusive ökad neuroplasticitet och dopaminproduktion samt minskad kortisolproduktion, bidrar alla till dessa positiva effekter.

13 May 2024